Šta je rotacioni zavrtanj?

Vijak za podizanje je ušao u pištolj kao jedinstveni uređaj, čime se vijak za podizanje okreće, ali se ne prevodi. Putujuća navrtka, pričvršćena za opterećenje, pokreće rotiranjem vijaka za podizanje. Ovaj priključak je idealan za aplikacije koje ne mogu ugraditi cev za zaštitu od vretena i uštedjeti dovoljno prostora za montažu.