Šta treba da uzmem u obzir prilikom naručivanja gumenih zvona za zaštitu drške za dizanje džekova?

Kada se za grejanje naručuje gumeni meh, dimenzije zatvorene visine se mogu menjati. Prilikom naručivanja gumenog meha za obrnuti džek, potrebno je razmotriti zatvorenu visinu gumenog meha i debljine konstrukcije. Uobičajeno, pod potpunim uvlačenjem, gumeni zvonci su zatvoreni visinom = 0,13 * hodajući hod. Na primer, uspravna montaža, zahtev 1000mm hod, plus gumeni zvučnik zatvorena visina 0.13 * 1000 = 130mm. Dakle, potrebno je naručiti bar 1130 mm sa gumenim mehom.