Da li je Screw Jack self-locking?

Da, samo-zaključavanje, zavisi od nagiba, većeg nagiba, niže samoklopne. Veći odnos brzine, veći samofokus. Da biste potpuno sami zaključali, dodatno dodajte kočioni motor.