Upotreba vijak Jack

1. prije koristiti potvrdni žandar normalno, dijelovi su fleksibilni, podmazuje, i ispravno procijenili težinu teške predmete, izborom odgovarajuće tonaža Jack, nemojte preopteretiti.

2. Podesite rocker arm na podršku metoda, prve ruke u smjeru kazaljke na satu ide udaljenim Poljak, podizanje utičnice brzog porasta težine.

3. umetanje roker će nositi rupa između koji se kreće gore i dolje na ručku, teški utezi ustati. Prilikom podizanja rukav na crvenu liniju moraju odmah prekinuti kreće ručicu. Ako trebate ispustiti podrška prebačen u suprotnom smjeru, težina počela opadati.